چراغی که به خانه روا بود...

در سال گذشته یک میلیونو پانصد هزار ایرانی به خانه خدا سفر کردند، اگر بطور متوسط هر نفر مبلغ سه میلیون تومان در این راستا هزینه کرده باشد جمعا مبلغ چهار هزارو پانصد میلیارد تومان برای این منظور هزینه گشته.

با چنین پولی میتوانستیم چهار هزارو پانصد کارخانه به ارزش یک میلیارد تومان احداث کنیم و اگر فرض کنیم در ایران 40 استان و هر استان دارای 15 شهرستان باشد بطور میانگین 600 شهرستان وجود دارد یعنی در هر شهرستان 7 کارخانه یک میلیارد تومانی احداث میگشت.

ساده بگویم اگر از تعصب بی مورد دست برداریم و به این آگاهی برسیم که خداوند را در همه جا حتی در خرابه های کوچه های  شهرمان میتوان زیارت کرد دیگر نیازی در خود نمی بینیم که کیلومترها راه بپیماییم که او را در کشور دیگری ملاقات کنیم چرا که او همینجا در خانه ما نشسته و نظاره گر اعمال ماست...

و با احداث این کارخانه های کوچک میتوانستیم جوانان بیکار بسیاری را که همه روزه به دلیل بیکاری به دام اعتیاد، فساد،افسردگی، طلاق و... میافتند را نجات دهیم و این همان ملاقات بی ریا و بی تزویر خداوند است.

خودتان قضاوت کنید حج واقعی کدام است؟

/ 1 نظر / 31 بازدید
سام

افرین خیلی زیبا بو د اما کو گوش شنوا